KİMLER YARARLANABİLİR?

Büyümeyi hedefleyen fakat yakın ve uzun vade de finansman sıkıntısı ile teminat sıkıntısını aşamayan orta ve büyük ölçekli işletmeler. Hibe Krediler, Yatırım ve Finansman Kredisi v.b. Kredilerin Limitleri Ne Kadardır?

*İşletmelerin mali yapısının incelenmesi ve olumlu projelerin hazırlanması ile işletmenin mali dengesine göre belirlenmektedir.

DEĞERLENDİRME KISTASLARI NELERDİR?

• İşletmelerin kredilendirme ilkelerine uygun ancak finansman ve nakit sıkıntısı nedeniyle krediye erişim güçlüğü içerisinde olmalıdır.

• Proje ‘’kârlı’’ gerçekleştirilebilir ve sürdürülebilir olmalıdır.

• Projeyi yönetecek yönetim kadrosu proje becerisi ve mesleki deneyime sahip olmalidir.

• Proje istihdam artisi  saglamali  ve istihdami korumalidir.

• Proje kabul edilebilir risklere sahip olmalidir.

• Proje çevreye karşı duyarlı ve saygılı olmalıdır.