Borç Yapılandırma

 

Şirketler yeni yapacakları yatırımlarını kısa vadeli borçlanma ile finans etmeye ve kısa vadeli borçlanma ile ilgili  de  Kredi başvurularında en uygun kredi oranlarını almaya çalışmaktadırlar.

Oysa ki işletmelerin yeni yatırımlarında  uygun kredi oranları ile beraber işletmeden elde edilecek kar ve faiz yükünün getireceği zorlukları da hesaplamaları gerekmektedir.

Bunu ön göremeyen şirketler belli bir dönem sonra borç yapılandırmasına giderek kısa vadeli kredilerini orta/uzun vadeye yayarak faiz yükünden kurtulmaya çalışırlar. İşletmeler borç yapılandırmasına  gitmeden önce ilk kredi başvurusu aşamasında gerçekleştirecekleri yatırımlarda geri ödeme/karlılığın artırılması gibi çalışmalarda Modern Finansal Danışmanlık uzman ekibi tarafından gerçekleştirilmiş olsaydı, şirketlerin borç yapılandırmasına gerek kalmayacaktı.

Borç yapılandırması şirketlerin orta/uzun  vadede önünü açmasını sağladığı gibi işletmelerin yeniden kendisini gözden geçirmesine de olanak verilmektedir. Borç  yapılandırması yaparken de  işletmelerin geri dönüşüm karlılığı düşünülmeli  ve faiz oranları ona göre değerlendirilmelidir. Borç yapılandırılması ile rahatlayan şirketler asıl amaçların olan üretime yönelerek karlılık ve faiz  ana para geri ödemelerini planlayarak sonradan doğacak yeni bir borç yapılandırma işleminin içerisine girmemelidirler.

Çünkü yapılacak her yeni borç yapılandırma  firmaların orta/uzun vadede önünü açmasına rağmen bir takım maliyetler de getirmektedir.

InstagramFacebookSahibindenYoutube